Co to jest warstwa anodowa?

Potocznie anodowanie lub eloksalacja aluminium – elektrochemiczne, kąpielowe utlenianie aluminium – wytworzenie warstwy tlenkowej.
Aluminium i jego stopy samorzutnie pod wpływem czynników atmosferycznych pokrywają się tlenkiem glinu. Grubość takiej powłoki sięga 2 mikronów. Aby uzyskać większą grubość powłoki, a co za tym idzie trwałość i odporność aluminium poddaje się procesowi oksydowania anodowego metodami elektrochemicznymi uzyskując grubość warstwy anodowej rzędu 10 mikronów, 20 mikronów a nawet i grubszej.

Co to jest anodowanie lub eloksalacja?

Mimo, że anodowanie polega na wytworzeniu w sposób wymuszony warstwy ochronnej będącej tlenkiem aluminium, to pod pojęciem anodowania przemysłowego kryje się zespół następujących w odpowiedniej kolejności operacji wraz z odtłuszczaniem trawieniem, satynowaniem i uszczelnianiem porów anodowych.
Zalety powłoki anodowej. Anodowanie zabezpieczy aluminium przed wpływem warunków atmosferycznych a przygotowanie powierzchni nada Państwa aluminium piękną satynową fakturę. Całość procesu zapewnia estetyczny i nowoczesny wygląd detali aluminiowych a twardość powłoki tlenkowej i jej odporność na czynniki chemiczne zapewni dużą trwałość elementów.

Jakie aluminium do anodowania i czego unikać?

Wszystkie domieszki innych metali lub zanieczyszczenia tak metaliczne jak niemetaliczne mają negatywny wpływ na jakość anodowanego aluminium. Nie powinno się przekraczać procentowo w surowym aluminium domieszek: krzemu 1 magnezu 5 manganu 0,1 Ponieważ idealnie czyste aluminium (rafinowane) jest niedostępne lub b. drogie, a dostępne na rynku stopy różnią się między sobą. Zalecamy stosować się do poniższych punktów:

  • stosować stopy aluminium do obróbki plastycznej z przeznaczeniem do anodowania,
  • jeśli to możliwe zalecane jest posiadanie na aluminium „jakość do anodowania”,
  • przeznaczać do anodowania produkowane w Polsce gatunki stopów najlepiej w kolejności patrz: gatunki do anodowania A1, PA2 (5251/5454), PA43 (5xxx), PA11, PA38; PA 1, PA 3,PA 4; w ostateczności PA 6. Ważne: zwrócić uwagę na jakość powierzchni surowego aluminium, na ewentualne mankamenty i unikać: zarysowań, zatarć, plam, zatłuszczenia itd.

O czym pamiętać?

Należy pamiętać o zostawieniu naddatków na końcach długich profili przeznaczonych do anodowania o długości około 2 cm. Aby zapewnić wysoką jakość wyrobów każdy detal musi mieć b. dobry styk elektryczny. Naddatki niezbędne są do mocowania detali, za ich pomocą doprowadzany jest prąd elektryczny o dużym natężeniu. Możliwe jest zawieszanie bez naddatków dla małych detali ale proponujemy wtedy wykorzystać przelotowe otwory montażowe znajdujące się na elemencie. Przy nietypowych detalach sugerujemy skonsultować się z nami.