Dzięki elektrolitycznemu procesowi utleniania i odpowiednim warunkom temperatury oraz natężeniu prądu uzyskuje się twardą powłokę aluminium. Polega to na wniknięciu 1/2 grubości powłoki do wewnątrz materiału i 1/2 na zewnątrz. W ten sposób uzyskuje się dużo twardsze i odporniejsze na ścieranie powłoki o grubości 25µm – 250 µm. Barwa powłoki: szara, brązowa, czarna jest w tym przypadku uzależniona od rodzaju materiału na którym jest położona, oraz grubości.