29.05.2015

W wyniku realizacji projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, firma wdrożyła innowacyjną technologię procesu obróbki aluminium w oparciu o autorską recepturę elektrolitu w uniwersalnym procesie anodowania (typu I, II, III) oraz sposób sterowania prądem (tzw. rampy). W efekcie poszerzył się asortyment ofertowy firmy o produkty o lepszych właściwościach elektrochemicznych i mechanicznych, przeznaczone do nowych zastosowań w wielu gałęziach przemysłu oraz innowacyjne listwy aluminiowe.